multimedia.meteogroup.com
Dane są wysyłane - to może chwilę potrwać, w zależności od rozmiaru pliku i prędkości łączenia
Proszę wysłać zdjęcia lub/i filmy do MeteoGroup za pomocą tego formularza.
Cel:
Autor:
E-mail:
Warunki użytkowania:
Wysyłając zdjęcia/filmy do MeteoGroup potwierdzacie Państwo swoje prawa autorskie do przekazanych materiałów oraz, że nikt nas z tego tytułu nie zaskarży. Jednocześnie przenosicie Państwo na MeteoGroup prawo do wykorzystania nadesłanego materiału we wszystkich naszych produktach i usługach.
Akceptuj
Plik 1:
Opis:
Plik 2:
Opis:
Plik 3:
Opis:
Plik 4:
Opis:
Plik 5:
Opis: