De foto's worden verzonden. Dit kan afhankelijk van de grootte en verbindingssnelheid enige tijd duren.
Met behulp van het onderstaande formulier kunt u uw weerfoto's of -video's naar MeteoServices (onderdeel van MeteoGroup) zenden.
Doel:
Naam:
E-mail:
Voorwaarden:
Toezending van materiaal houdt in dat toestemming wordt verleend aan MeteoGroup voor publicatie. MeteoGroup behoudt zich het recht zonder vermelding van redenen foto's te weigeren. De inzender verklaart auteur te zijn van het ingezonden materiaal en vrijwaart MeteoGroup derhalve voor claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met publicatie van het ingezonden materiaal.
Accepteren
Bestand 1:
Omschrijving:
Bestand 2:
Omschrijving:
Bestand 3:
Omschrijving:
Bestand 4:
Omschrijving:
Bestand 5:
Omschrijving: